Bağla

Yanğından mühafizə və texniki izolyasiya

Yanğından mühafizə və texniki izolyasiya

Silindr TECHNO 80

Bazalt qrupunun süxurlarına əsaslanan daş yundan və su itələyici əlavələrin əlavə edilməsi ilə aşağı fenollu bağlayıcıdan hazırlanmış istilik izolyasiya materialı

BRC Silindr TECHNO 80 sekili
Yanğından mühafizə və texniki izolyasiya

Mat tikişli texno 50

Bazalt qrupunun süxurlarına əsaslanan daş yundan və su itələyici əlavələr əlavə edilməklə aşağı fenollu bağlayıcıdan hazırlanmış istilik izolyasiya materialı

BRC Mat tikişli texno 50 sekili