Bağla

Köpüklər, yapışdırıcılar, mastiklər

Köpüklər, yapışdırıcılar, mastiklər

İki komponentli poliuretan mastik TECHNONICOL 2K

Material iki komponentdən ibarət bir kompozisiyadır: A komponenti (xarici daxilolmalar olmayan ağ tiksotropik pasta və B komponenti (özlü şəffaf maye), A və B komponentlərini qarışdırdıqdan sonra mastikin polimerləşməsi baş verir

BRC İki komponentli poliuretan mastik TECHNONICOL 2K sekili
Köpüklər, yapışdırıcılar, mastiklər

Butil rezin mastik TECHNONICOL No 45

Material butil kauçuk, üzvi həlledici, dəyişdirici əlavələr və doldurucudan ibarətdir

BRC Butil rezin mastik TECHNONICOL No 45 sekili